WISŁA PORTAL - wersja light
   strona główna »
   News
Wisła nie otrzyma wsparcia w spłacie zadłużenia od miasta
Po niedawnym posiedzeniu Rady Miasta Krakowa, która pozytywnie zaopiniowała możliwość ewentualnych zmian w sposobie spłaty zadłużenia klubu Wisła Kraków SA w stosunku do Miasta Krakowa - negatywną opinię w tej sprawie wydał prezydent miasta, Jacek Majchrowski. Oznacza to, że "Biała Gwiazda" będzie musiała spłacić zadłużenie w wysokości około 5,2 mln złotych zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem, ale ten wpłynąć może na płynność finansową klubu.
Gmina Miejska Kraków wyczerpała wszystkie dopuszczalne formy wsparcia klubu. (...)
Profesjonalne kluby piłkarskie, a do takich niewątpliwie zalicza się klub sportowy Wisła Kraków SA, uznawane są za przedsiębiorstwa i podlegają ograniczeniom wynikającym z unijnego prawa konkurencji, w tym przepisom o pomocy publicznej, która co do zasady jest zakazana
- napisał m.in. w swoim piśmie Majchrowski.

Przypomnijmy, że Wisła Kraków SA proponowała wykupienie przez miasto pakietu reklamowego, a jednym z pomysłów była również sprzedaż 15-letnich obligacji, które zostałyby później przez klub wykupione.
   Zobacz także:
 
   wislaportal.pl